Aby obliczyć NWW, najpierw należy znać NWD a następnie skorzystać ze znanego wzoru: NWW(a,b)=a*b/NWD(a,b). NWD znajdziemy uzywając algorytmu eulidesa. Mając dwie liczby {a,b} musimy odejmować liczbę większą od mniejszej. Gdy dojdzie do sytuacji że a=b, to otrzymaliśmy NWD = a lub b.

a b odejmowanie
32 8 32-8=24
24 8 24-8=16
16 8 16-8=8
8 8 NWD=8

NWW=32*8/8=32.

Funkcja w c++ obliczająca NWW:

int nww(int a1, int b1)
{
int a=abs(a1);
int b=abs(b1);

while(a!=b)
{
if(a<b)
b=b-a;
else
a=a-b;
}
return a1*b1/a;
}

Do ściągnięcia plik z całym programem w c++ builderze.